- Potřebujete posoudit váš záměr, územní plán, nebo koncepci z hlediska možných vlivů na životní prostředí?

- Požaduje po vás orgán veřejné správy dodání kvalitního autorizovaného naturového či biologického hodnocení, soudně-znaleckého posudku, posouzení vlivu na krajinný ráz, zpracování EIA nebo SEA?

- Potřebujete zajistit biologický dozor, biologickou rekultivaci, biologický monitoring, nebo péči o konkrétní lokalitu?

- Hledáte spolehlivého zpracovatele specializovaných posouzení a studií v oblasti biologie, ochrany přírody, krajinného rázu?

- Chcete se obrátit na zkušené specialisty v oblasti ochrany přírody a krajiny, prodiskutovat s nimi vaše problémy, záměry a najít vhodná řešení?

Neváhejte kontaktovat tým naší společnosti Ekogroup czech s.r.o. Rádi vám poradíme a pomůžeme.


Podrobná nabídka služeb:

* Autorizované biologické hodnocení záměrů dle §67 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)
* Autorizovaná hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na lokality Natura 2000 (naturové hodnocení) dle §45i ZOPK
* Soudně-znalecké posudky v oboru ochrana přírody
* Posuzování vlivů záměrů, územních plánů a koncepcí na životní prostředí (EIA/SEA): zpracování oznámení, dokumentace, posudku či vyhodnocení
* Studie vlivu na krajinný ráz dle §12 ZOPK
* Biologický stavební dozor
* Biologický monitoring
* Poradenská a konzultační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
* Expertízy, výzkumy a studie v oblasti ochrany přírody, krajiny a ochrany životního prostředí
* Biologické rekultivace, péče o přírodní lokality
* Zpracování netradičních informačních panelů, naučných stezek a publikací o přírodních a jiných zajímavostech ve vašem okolí

 

 Pracujeme na posouzení vlivu návrhu změny územního plánu obce Velká Kraš na životní prostředí (SEA).

 

 Pracujeme na monitoringu změn prostředí na sanovaných plochách po těžbě ropy a zemního plánu v nivě Dyje a Moravy.

 

ceskalipa-sporka.jpg Zahajujeme práce na monitoringu změn horského prostředí v Jeseníkách pod vlivem různého managementu horských luk.

 
 Pracujeme na posouzení záměru výstavby nových objektů v obci Malá Úpa v KRNAP.
 
Ekogroup czech s.r.o.
Polívkova 1026/15
779 00 Olomouc-Nová Ulice
email: infoekogroup.cz
www.ekogroup.cz

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel
banasekogroup.cz
tel. 605 567?905
TOPlist
Syndicate RSS