Již od roku 1999 rozvíjejí členové našeho týmu své aktivity a zkušenosti v oblasti ekologie, biologie, ochrany přírody, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu. Tato činnost přirozeně vyústila v založení firmy Ekogroup czech s.r.o. v roce 2007.

Naše společnost nabízí expertní, poradenské a realizační služby v oblasti ekologie, biologie, ochrany přírody, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu. Vycházíme z aktuálních znalostí uvedených disciplín a širokého spektra zkušeností (posudky, odborné studie, monitoring, návrhy a realizace konkrétních řešení), jež zahrnují území celé České republiky.

Členové našeho týmu mají bohaté praktické zkušenosti s prací v terénu, expertní a poradenskou činností a realizací komplexních řešení. Máme k dispozici moderní materiální a technické zázemí pro poskytování optimálních služeb.

Jsme držiteli potřebných autorizací a oprávnění k realizaci nabízených služeb. Využíváme též našich znalostí činnosti a postupů orgánů ochrany přírody a státní správy pro nalezení optimálního řešení.

Vysoký standard námi poskytovaných služeb vychází ze čtyř základních pilířů:
•    Odbornost
•    Kvalita
•    Operativnost
•    Optimální cenové řešení

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel společnosti

 

 Pracujeme na posouzení vlivu návrhu změny územního plánu obce Velká Kraš na životní prostředí (SEA).

 

 Pracujeme na monitoringu změn prostředí na sanovaných plochách po těžbě ropy a zemního plánu v nivě Dyje a Moravy.

 

ceskalipa-sporka.jpg Zahajujeme práce na monitoringu změn horského prostředí v Jeseníkách pod vlivem různého managementu horských luk.

 
 Pracujeme na posouzení záměru výstavby nových objektů v obci Malá Úpa v KRNAP.
 
Ekogroup czech s.r.o.
Polívkova 1026/15
779 00 Olomouc-Nová Ulice
email: infoekogroup.cz
www.ekogroup.cz

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel
banasekogroup.cz
tel. 605 567 905
TOPlist
Syndicate RSS